VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

İnsanlara yaptıkları iş ve üstlendikleri görevlerin gerektirdiği bilgiyi, yetkiyi ve sorumluluğu vermek, bunları kazandıracak bilgi, beceri ve deneyimleri kazandırmak. Çalışanlarımızın kişisel gelişmelerine katkı yapmak, bireysel rekabet güçlerini artırmak, toplumsal iş gücü kalitesini yükseltmek. Sektörümüzde eğitilmiş insan gücünü artırmak, bu konuda eğitim alanlara destek vermek, eğitime teşvik etmek, eğitimini tamamlamışlara çalışma fırsatı ve önceliği vermek. Satış ve servis hizmetlerinde ilişkilerde samimi ve seviyeli, yaklaşımlarda yapıcı, dinlenmesini bilen, ihtiyacı belirleyebilen, çözüm üreten personel yetiştirmek. Ticari yaşamda güvenilir olmanın getirdiği sorumlulukla hizmet verme bilincini tüm personelimize aşılamak.